กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์ฯผู้สูงอายุ Lifelong Learning

วันที่ 29 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์ฯผู้สูงอายุ Lifelong Learning ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 29 พ.ค.62 ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุกับการนวดแผนไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น ไลน์แดนซ์ ไทเก๊ก โยคะบำบัด เกมส์ฝึกสมอง เช่น หมากฮอส หมากรุก ฯลฯ โดยมีสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 120 คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา (เดิม)

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นักศึกษาฝึกงาน(นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และนางสาว กรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail