การแข่งขันกีฬาเป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ,เตะบอลเข้าประตู

วันที่ 21 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬาเป่ายิงฉุบ ระดับ(ชาย-หญิง),บุคคล,ทีม 5 คน วิ่งเก็บของ ระดับ 2 (ชาย-หญิง)บุคคล,คู่ผสม เตะบอลเข้าประตู ระดับ3(ชาย) บุคคล,ทีม 5 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

โดยมีนางสาวสิริมา งามศุภกร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และนายนิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) เป็นผู้มอบเหรียญและใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้
ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “อนุบาลเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2562 ซึ่งได้ทำการแข่งขันประกอบด้วย 1.โยนบอลลงห่วง 2.รับ-ส่งบอล 3.เป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ, เตะบอลเข้าประตู 4.อินเดอร์ชอคเกอร์ 5.ชักเย่อ 6.กรีฑา
กำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 07.50 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนักศีกษาฝึกงาน(นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และ นางสาว กรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail