แหลงข่าวชาวใต้

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการแหลงข่าวชาวใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT)
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมงานดอกไม้บานที่พานนริศ 2562 Suratthani Blooming 2019 “สีสันเมืองสุราษฎร์” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 พร้อมแต่งกายเสื้อโทนสีแดง ,งานเคาท์ดาวน์ 2019 (สวัสดีปีใหม่ 2562/ Happy New Year 2019 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ในการส่งมอบของขวัญสุดพิเศษ ด้วยการยกเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว มาไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสร้างบรรยากาศที่สดชื่นสดใส รับปีใหม่
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail