เลี้ยงต้อนรับสมาคมมูลนิธิในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับสมาคมมูลนิธิในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สมัยที่ 18 ของสมาคมสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย เพื่อสรุปภารกิจในปีที่ผ่านมาและปีที่ 2562 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเลี้ยงต้อนรับ และสมาคมต่างๆในเครือมูลนิธิ/สมาคม ในเครือสว่างทั้งหมดมี 55 สว่าง – จัดตั้งหน่วยกู้ภัย 37 สว่าง แบ่งเป็น 5 เขตเข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail