เปิดงานวัน “พ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ของศูนย์การค้า โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานวัน “พ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ของศูนย์การค้า โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี เพื่อเทินทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่ทีต่อครอบครัวและสังคม
ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ โดยมีนายไพบูลย์ กรรมการบริหาร ศูนย์การค้า โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี เป็นคนกล่าวรายงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่พ่อดีเด่น จำนวน 5 ท่านในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail