เปิดงานดอกไม้บานพานนริศ 2562 “สุราษฎร์ธานี 2019”

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดงานดอกไม้บานพานนริศ 2562 “สุราษฎร์ธานี 2019” โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่อแสดงความงามของดอกไม้ประดับนานาพันธ์งานแสดงแสง สี เสียง และธรรมชาติอันสวยงาม ริมแม่น้ำตาปี เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการสร้างบรรยากาศที่ดี เต็มไปด้วยธรรมชาติและความงามของดอกไม้ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบประยุกต์ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกครั้ง ภายในงานได้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสะพานนริศ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 | 2 | 3

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail