เปิดกิจกรรม “บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

กิจกรรม “บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ” นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายรังสี หลิมกำเนิด รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรม “บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ” นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และทำงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการที่ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งนำไปสู่การแข่งขัน ในประชาคมโลก ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ณ ลานโพธิ์ทองโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail