วันวิญญาณ รำลึกครูลำยอง

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมประเพณีวันวิญญาณ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2548 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย พร้อมด้วยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และพนักงานเทศบาล
ร่วมพิธีและวางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์คุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561ณ หอประชุมลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail