ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดไฟต้นคริสต์มาส

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดไฟต้นคริสต์มาส และซุ้มไฟของดอกไม้นานาพันธุ์
เพื่อเตรียมความพร้อมของพิธีเปิดงาน “สีสันเมืองสุราษฎร์” ดอกไม้บานที่สะพานนริศ & Happy New Year Suratthani ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ ทั้งนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้มาร่วมบันทึกภาพด้วยคะ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail