ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ประชาชนได้
ร่วมสวดมนต์ข้ามปีสุราษฎร์ธานี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ ด้วยสิริมงคล เริ่มต้นดี ชีวิตดี ต้อนรับปีใหม่ เสริมสร้างสิริมงคลกับชีวิตตลอดทั้งปี ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail