ลงนามบันทึกข้อตกลง Smart Bedridden Care บริการเชิงรุกดูแลผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ Smart Bedridden Care
โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งระบบ Help Call Center ยกระดับการให้บริการให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมุ่งสู่​ Smart​ city​ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ปัจจุบันมีผู้ป่วยในโครงการเตียงพยาลบาล 1,000 เตียงที่บ้าน จำนวน 1,150 ราย เป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง จำนวน 241 ราย ภายใต้การดูแลของหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนในสังกัดของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากทีมสหวิชาชีพ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคอย่างกระทันหัน จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น และถือเป็นนโยบายนครสุขภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีการแสดงของน้องๆ ทีม “The Shark” จากโรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ “แชมป์จูเนียร์” ในการแข่งขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail