ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เตรียมดอกไม้ส่งความสุข ณ บริเวณสะพานนริศ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมจัดสถานที่ประดับประดาไฟต้นคริสต์มาส และซุ้มไฟสวยงาม พร้อมเนรมิตเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองแห่งความสุข และสร้างสีสันให้สวยงามในยามค่ำคืน
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในงาน “สีสันเมืองสุราษฎร์” ดอกไม้บานที่สะพานนริศ & Happy New Year Suratthani ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ
โดย ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail