ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรวมพลัง รักษ์สุราษฎร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรวมพลัง รักษ์สุราษฎร์ กิจกรรมBig Cleaning Day ประจำปี 2561
มีนางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลตำบลวัดประดู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้
ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลัง รักษ์สุราษฎร์ Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ลานบริเวณลานข้างโรงแรมวังใต้ โดยใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมนำอุปกรณ์ เช่นไม้กวาดทางมะพร้าว แปรงขัดพื้น เพื่อใช้ทำกิจกรรม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail