บันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้”

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้” (MOU) ตอน “ส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่อประชาสัมพันธ์งานเคาท์ดาวน์ 2019 (สวัสดีปีใหม่ 2562/ Happy New Year 2019 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ซึ่งภายในกิจกรรมประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยได้ตามความต้องการด้วยสีสันหลากหลาย และติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ ช่อง NBT
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail