นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมส่งความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมเนรมิตเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองแห่งความสุข สัมผัสกับบรรยากาศสวนดอกไม้ สร้างสีสันให้สวยงามให้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ของการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าไป…ต้อนรับปีใหม่มา
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในงาน “สีสันเมืองสุราษฎร์” ดอกไม้บานที่สะพานนริศ & Happy New Year Suratthani ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวนภารัตน์ สุทธินุ่น และนางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail