ทน.สฎ. เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อการุณ รัตนกาญจน์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

เมื่อวันวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณการุณ รัตนกาญจน์ อายุ 87 ปี บิดาของนางรัชฎาภรณ์ พรพลประชาประสิทธ์ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการคลัง ณ วัดอุดมศรัทธาราม(วัดแม่แขก) หมู่3 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วม ซึ่งจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ วัดอุดมศรัทธาราม(วัดแม่แขก)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail