ทน.สฎ.ร่วมเปิดโครงการรวมพลัง รักษ์สุราษฎร์ กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ และนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลัง รักษ์สุราษฎร์ กิจกรรมBig Cleaning Day ประจำปี 2561
ณ บริเวณลานข้างวังใต้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมรู้ถึงคุณค่าในเรื่องของการรักษาความสะอาด และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งทางหน่วยงานจากสำนักการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่1 (พุนพิน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลตำบลวัดประดู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี และนางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail