ทน.สฎ.ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม“BiKE อุ่นไอรัก

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมจักยานกลุ่มสตรีสตรอง ชุมชนในเขตเทศบาล แกนนำสตรี ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม“BiKE อุ่นไอรัก”คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการ และประชาชน กว่า 7,000 คน
สวมเสื้อสีเหลืองรวมพลังแปรอักษรบนสนามฟุตบอลเป็นภาพจักรยานและข้อความ “Bike อุ่นไอรัก สุราษฎร์ธานี”โดยใช้ผู้แปรขบวนเป็นภาพ จำนวน 3,499 คน เปรียบเทียบเท่ากับความสูงตึกขนาด 14 ชั้น ซึ่งถือเป็นการแปรขบวนจักรยานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และต่อมาเวลา 15.00 น. ได้ปั่นจักรยานเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – เลี้ยวเข้าถนนศรีเกษม(ถนนตัดใหม่ในลึก)ตรงไปผ่านหน้าวัดกลางใหม่และแยกท่ากูบ – ตรงไป อ.พุนพิน – เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และกลับเส้นทางเดิม รวมเป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและ นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail