ทน.สฎ.ร่วมซ้อมใหญ่ ปั่นจักรยานกิจกรรม “BiKE อุ่นไอรัก”

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมจักยานกลุ่มสตรีสตรอง ร่วมซ้อมใหญ่ ปั่นจักรยานกิจกรรม“BiKE อุ่นไอรัก”คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อให้การจัดกิจกรรม “BiKE อุ่นไอรัก” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนถึงวันจริง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561โดยใช้เส้นทางปั่นจักรยาน
เริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – เลี้ยวเข้าถนนศรีเกษม(ถนนตัดใหม่ในลึก)ตรงไป – เลี้ยวซ้ายหน้าวัดกลางใหม่ – ผ่านห้าแยกท่ากูบ – ตรงไป อ.พุนพิน – จุดพักสถานที่สิริมงคล บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 – เวียนหน้า สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน – กลับเส้นทางเดิม รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นจักรยานร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail