กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันชาติ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันชาติ”
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันชาติ” หรือวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมปล่อยขบวนจิตอาสา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้มีการแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 5 โซน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับมอบหมายโซน A บริเวณสวนหลวง ร.๙ ทั้งนี้ได้มี มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail