เชิญ!!ประดิษฐ์กระทงฟรีด้วยตนเอง ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดบริการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดอุปกรณ์ประดิษฐ์กระทงให้พี่น้องประชาชนทำฟรี เน้นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail