ส่งตัวคณะนักกีฬาสู้ศึก “นครเชียงใหม่เกมส์”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งตัวคณะนักกีฬา เพื่อให้โอวาทเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีชนิดการแข่งขันกีฬาจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมินตัน หมากฮอสไทย หมากรุกไทย และกรีฑา ซึ่งมีนักกีฬาทั้งหมด 209คน ผู้ฝึกสอนอีก 54คน ณ หน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail