ลอยกระทง ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับห้างสหไทยการ์เด้นพลาซ่า จัดงานลอยกระทง ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2561โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งมีการประกวดหนูน้อยนพมาศและกิจกรรมประกวดวาดภาพประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ มีพี่น้องประชาชนร่วมชมจำนวนมาก ณ ห้างสหไทยการ์เด้นพลาซ่า
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail