ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ชุดที่ 1,2 และ 3)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
อาทิเช่น ขบวนแห่กระทง พิธีทางศาสนา การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดกระทง การประกวดรำวงมาตรฐาน การลอยกระทงตามประเพณี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานเปิดงานทั้งหมด 7 มุมเมือง ได้แก่
1.บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
2.บริเวณชุมชนวัดท่าทองใหม่
3.บริเวณซอยศรีวิชัย 59/9 (ข้างวิทยาลัยตาปี)
4.บริเวณบึงขุนทะเล
5.บริเวณสะพานรพช.
6.บริเวณถนนตัดใหม่ในลึก
7.บริเวณปากน้ำตาปี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail