ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เตรียมพร้อมดอกไม้บาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร เตรียมพร้อมดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งภายในงานเทศกาลดอกไม้บานที่สะพานนริศ โดยได้ปลูกดอกไม้ ณ แปลงดอกไม้ สวนหลวง ร.๙
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ ในช่างกลางเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ เติมความสดชื่นให้กับหัวใจ กับเทศกาลดอกไม้บาน ทั้งนี้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสและถ่ายภาพช่วงเวลาแห่งความประทับใจ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail