ประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สะพานนริศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กางท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมดอกไม้บาน@พานนริศ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสร้างบรรยากาศถนนคนเดินสุราษฎร์ธานี ตลาดสะพานโค้งและตลาดใกล้เคียง ให้น่าเดินมากขึ้น เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว
#ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม : ดอกไม้บาน@พานนริศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562 โดยมีการจัดแสดงดอกไม้นานาพันธ์ และไฟหลากสีสัน เป็นต้น
2. กิจกรรม : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง ทราย ไฟเรนไฮ และวงท้องถิ่นอีกมากมาย
3. กิจกรรม : Surat Countdown Run 2019 .ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมวิ่งสวัสดีปีใหม่ วิ่งข้ามปี ท่องสีสันแห่งราตรี เมืองสุราษฎร์ธานี
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail