ประชุมเตรียมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 370 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดภาพวาด ประกวดรำวงมาตรฐานและการประกวดหนูน้องนพมาศ เป็นต้น มีพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล คณะกรรมการการประกวด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ล่ะกิจกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
#โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี บริเวณชุมชนวัดท่าทอง .บริเวณซอยศรีวิชัย 59/9 ,บริเวณบึงขุนทะเล,บริเวณปากน้ำตาปี,บริเวณสะพาน รพช.และบริเวณถนนตัดใหม่-ในลึก

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail