ประชุมกิจกรรม:Suratthani Art&Design Promenade (*S A P)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม:Suratthani Art&Design Promenade (*S A P)
เพื่อแจ้งให้ทราบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเทศบาล เพื่อการเพิ่มความน่าสนใจและสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งพิจารณาการจัดกิจกรรม:Suratthani Art&Design Promenade (*S A P) ,รูปแบบการจัดงาน,สถานที่การจัดกิจกรรม,วัน-เวลาการจัดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่านราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail