ทน.สฎ.ลงพื้นที่เร่งเก็บขยะ ซากกระทง และหยวกกล้วยในคลองแม่น้ำตาปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่คนงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เร่งเก็บขยะ ซากกระทง และหยวกกล้วยในคลองแม่น้ำตาปี
ที่ประชาชนนำไปลอยในงานสืบสานประเพณีประจำปี 2561 กันอย่างเนืองแน่น ส่งผลให้ในช่วงเช้า มีเศษซากขยะจากกระทงเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมเก็บกวาดตั้งแต่เช้า เพื่อให้แม่น้ำในลำคลองแม่น้ำตาปีกลับมาสะอาดเช่นเดิม พร้อมกำจัดเศษกระทงที่กีดขวางทางเดินเรือ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail