ทน.สฎ.ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง ณ สนามเกาะลำพู

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เมื่อเวลา 06.00 น .วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง สุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อยสตาร์ทจุดส่งไม้คฑา ณ สนามเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังเขตรอยต่ออำเภอท่าชนะ ถึงอำเภอละแม
เพื่อมอบไม้คฑาให้กับจังหวัดชุมพร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างสุขภาพ การวิ่งผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับไม้ต่อจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ข่าวเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail