ออกรายการ ข่าวเช้าไทยรัฐ ช่อง 32 ประชาสัมพันธ์งานชักพระฯ 61

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง

วันนี้ เวลา 07.50 น. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการ ข่าวเช้าไทยรัฐ ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี กรุงเทพฯ
เพื่อร่วมพูดคุยถึงงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานที่สำคัญ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมงานชักพระฯ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail