สุดยอดเซฟ เมนูของดีสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

เทศกาลของดีเมืองสุราษฎร์ธานี 26-27 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสะพานนริศ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานศึกรังสรรค์เมนูอ่าวไทย “ สุดยอดเซฟ เมนูของดีสุราษฎร์ธานี “ ในเทศกาลของดีเมืองสุราษฎร์ธานี 26-27 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสะพานนริศ
ซึ่งภายในงานมีการโชว์ทำอาหารจากเชฟ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ “เชฟจากัวร์ ข้าวแกงร้อยล้าน” และการแข่งขันทำอาหารประเภทต่างๆ เพื่อชิงถ้วยรางวัล ถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล ณ เวทีบริเวณสะพานนริศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ นครเทศบาลสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail