สมโภช รถ-เรือ พนมพระ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง

#สมโภช รถ-เรือ พนมพระ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีสมโภชรถพนมพระและ เรือพนมพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัดที่นำรถพนมพระ และเรือพนมพระ เข้าร่วมในงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2561” โดยครั้งนี้มีรถพนมพระเข้าร่วม จำนวน 129 ลำ และเรือพนมพระ จำนวน 7 ลำ ณ บริเวณสะพานนริศ (จุดจอดรถพนมพระ) มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนและพนักงานครู ในสังกัดเทศบาลฯ และประชาชน เข้าร่วม

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ และร่วมชมพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 21 – 29ตุลาคม 2561 นี้ ณ. บริเวณสะพานนริศ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail