ลงพื้นที่แจกพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

#ลงพื้นที่แจกพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านสืบสานงานประเพณีชักพระ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ลงพื้นที่แจกพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนบริเวณถนนหน้าเมือง ให้ได้ร่วมสืบสานประเพณีการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ภายในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 #ซึ่งจะมีการชักพุ่มผ้าป่าในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ในเวลา 6.00 น.
#และสำหรับผู้ที่ทำการจองบัตรพุ่มผ้าป่ากับทางเทศบาลฯ ขณะนี้สามารถรับบัตรพุ่มได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail