ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่)
ให้แก่ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้ หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยงบประมาณมาจากผู้สูงอายุได้ร่วมกันบริจาคเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุด้วยกัน ในนามกองทุนผ้าป่าแพมเพิส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 10,174 บาท เบื้องต้นวันนี้ ได้มอบให้แก่ นางประภาศรี ประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 23/3 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 นางอรสา นิลเอก บ้านเลขที่ 23/3 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 นางเหนื้อม จันทร์วิชิต บ้านเลขที่ 29/21 ถนนดอนนก ซอย 6 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 นางยี่ แซ่จิ๋ว บ้านเลขที่ 31/ 19 ถนนดอนนก ซอย 8 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 นายสมศักดิ์ กังหันทิพย์ บ้านเลขที่ 47/ 64 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 6 นางเติม สว่างวงศ์ อยู่วัดโพธิ์ซอย 8 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail