ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีชักพระฯ ณ ททท.

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีชักพระฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ วัดไทร (บ้านดอน) สถานที่จอดต้นเทียนพรรษา จากจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail