ภาพบรรยากาศฉลองถ้วยพระราชทานฯ ประกอบแสง สี เสียง #ชุดที่ 1

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

พิธีฉลองถ้วยพระราชทาน ฯ ประกอบแสง สี เสียง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี ชมรมต่างๆของเทศบาล คณะครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล
เข้าร่วมพิธีฉลองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ เริ่มจากสำนักงานเทศบาลฯ ไปตามถนนสายหลักจนถึงบริเวณพิธีหน้าสะพานนริศ และร่วมชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ทางบก และในปีนี้ จังหวัดอุบาลราชธานี ได้นำคณะนางรำและรถต้นเทียนพรรษา มาร่วมโชว์อย่างตระการตา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอย่างล้นหลาม ณ บริเวณสะพานนริศ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

#งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

#วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2560 จะมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ#ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน พร้อมกันทั่วเมือง มีการตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า 1,000 พุ่ม และ #ขบวนการชักพระทางบก และทางน้ำ โดยมีรถพนมพระกว่า 100 วัด เข้าร่วมงาน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail