พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพ ชุมชนและชมรมต่างๆในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมปล่อยขบวนจิตอาสา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมได้มีพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระรูป รัชกาลที่ ๕ และบริเวณศาลาทรงพระเจริญ โดยได้มีการแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 5 โซน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับมอบหมายโซน C บริเวณศาลหลักเมือง ทั้งนี้ได้มี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail