พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

#พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธาน เพื่ออัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด และขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันเรือยาวจะมีถึงวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail