พิธีอัญเชิญกระถางธูปทององค์เทพเจ้า เทศกาลกินเจ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง

#พิธีอัญเชิญกระถางธูปทององค์เทพเจ้าเทศกาลกินเจ

วันนี้ (9 ต.ค.61) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปทององค์เทพเจ้า ในเทศกาลกินเจ ที่สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจีน
และเพื่อบำเพ็ญกุศลสร้างกุศลให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน

#โดยงานเทศกาลกินเจจะมีในระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

#ติดตามข่าวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพิ่มได้ที่ www.facebook.com/citysuratthani

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail