พร้อมแล้ว!!!งานแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

พร้อมแล้ว!!!งานแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ณ วัดไทร (ศาลา 100 ปี) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
#ทั้งนี้ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ช่างภาพ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.30 น.)

#หมายเหตุ การแต่งกาย : สุภาพสตรี (นุ่งผ้าถุงปาเต๊ะ), สุภาพบุรุษ (ชุดสุภาพ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail