ประชุมผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ ฯ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว
ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และทำความเข้าใจเส้นทางการเดินรถรับส่งนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน) , บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) , บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด , ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) , บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) , บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด , บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด , บริษัทศุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานี โคลีเซียมสุราษฎร์ธานี , บริษัทประดิษฐ์พงศ์มอเตอร์ , บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด และบริษัทพันทิพย์ (1970)จำกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail