ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายรังสี หลิมกำเหนิด รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สามรถแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาล
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail