บรรยากาศการแถลงข่าวงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 61 (21-29 ต.ค.61)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง

#บรรยากาศการแถลงข่าวงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 61 (21-29 ต.ค.61)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแถลงข่าวงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วม
เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญมากมาย พร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะ และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวงานชักพระฯ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้สนับสนุนงานประเพณีชักพระฯ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ วัดไทร (ศาลา 100 ปี)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail