นายกฯ ให้สัมภาษณ์ การพัฒนารอบบึงขุนทะเล กับ NBT สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์กับ NBT สุราษฎร์ธานี ถึงการพัฒนาบริเวณโดยรอบบึงขุนทะเล ซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ
พร้อมให้มีเลนปั่นจักรยานรอบบึงขุนทะเล และถีบจักรยานน้ำภายในบึงขุนทะเลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสวนสุขภาพแห่งใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐ์กุล และนางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail