นายกฯออกรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” เพื่อประชาสัมพันธ์งานชักพระฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ณ ห้องแสดงเล็กสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT)
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มขึ้นแล้ว
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 แต่ไฮไลท์สำคัญ อาทิ การทำพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน และการจัดขบวนแห่รถพนมพระกว่า130 วัด ทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail