นักร้องร่วมงานชักพระฯ คืนแรก ณ ท่าปลาวาฬ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

การแสดงคอนเสิร์ต ณ บริเวณท่าปลาวาฬ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เมื่อ 21 ตุลาคม 2561 (คืนแรก) โดยอ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม และต้นข้าว อาร์สยาม
ในงานประเพณีชักพระฯ โดยวันนี้ 22 ตุลาคม 2561 พบกับ สมชาย เข็มกลัด และศรราม เทพพิทักษ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail