ติดตามความคืบหน้าในการตกแต่งต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

วันนี้ (17.00 น.) นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วัดไทร (ศาลเจ้า) พร้อมกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าในการตกแต่งต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์
จากคุ้มวัดพลแพน ตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่นำมาร่วมอวดโฉมในงานประเพณีชักพระ บุญออกพรรษาฯ ประจำปี 2561 ตามความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 จังหวัด อุบลราชธานี-สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีรองปลัดเทศบาล ผอ.กองวิชาการฯ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการตลาดศาลเจ้าฯและประชาชนผู้สนใจ แวะเข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา…
#นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีส่วนในการการตกแต่งต้นเทียนโดยการตัดลวดลาย ตามเส้นแบบพิมพ์ลวดลายนั้นๆ เพื่อนำไปติดกับต้นเทียนอีกด้วย
#ขอชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และ สะพานนริศ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail