ชักพุ่มเมือง พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน(ชุดที่ 1)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะถวายพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ถือเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย ก่อนจะเริ่มขบวนแห่เรือพนมพระทางบก นับ 100 วัด และเรือพนมพระ
ในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพุ่มเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ชมรมต่างๆ รวมถึงนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ถวายพุ่มหน้าบ้านอีกด้วย
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail