คณะจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชม และเตรียมความพร้อมของต้นเทียนพรรษา

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ,นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะจากจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เข้าเยี่ยมชม และเตรียมความพร้อมของต้นเทียนพรรษา ณ วัดไทร (ตลาดศาลเจ้า) ที่จะนำร่วมแสดงโชว์ในขบวนพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ >>>>ในวันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 18.00น. ณ สะพานนริศ และร่วมนำในขบวนแห่รถพนมพระกว่า 100 วัด >>>>ในวันที่ 25 ต.ค.61 ที่จะถึงนี้

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail